Silver Wind 2023


January 5-17 2023
12Ushuaia to Ushuaia
Voyage WI230105012
January 17-29 202312Ushuaia to Ushuaia
Voyage WI230117012
January 29 February 8 202310Ushuaia to Ushuaia
Voyage WI230129010
February 8-18 202310Ushuaia to Ushuaia
Voyage WI230208010
February 18-28 202310Ushuaia to Ushuaia
Voyage WI230218010
February 28 March 10 202310Ushuaia to Ushuaia
Voyage WI230228010
March 10-29 202319Ushuaia to Buenos Aires
Voyage WI230310019
April 7-30 202323Rio De Janeiro to Lisbon
Voyage WI230407023
April 30 May 11 202311Lisbon to London (Tower Bridge)
Voyage WI230430011
May 11-23 202312London (Tower Bridge) to Hamburg
Voyage WI230511012
May 23 June 4 202312Hamburg to Helsinki
Voyage WI230523012
June 4-16 202312Helsinki to Hamburg
Voyage WI230604012
June 16-30 202314Hamburg to Reykjavik
Voyage WI230616014
June 30 July 12 202312Reykjavik to Longyearbyen
Voyage WI230630012
July 12-21 20239Longyearbyen to Tromsø
Voyage WI230712009
July 21-30 20239Tromsø to Longyearbyen
Voyage WI230721009
July 30 August 11 202312Longyearbyen to Reykjavik
Voyage WI230730012
August 11-21 202310Reykjavik to Kangerlussuaq
Voyage WI230811010
August 21 September 14 202324Kangerlussuaq to Nome
Voyage WI230821024
September 14 October 2 202318Nome to Vancouver
Voyage WI230914018
November 1-13 202312Valparaiso to Puerto Williams
Voyage WI231101012
November 13 December 1 202318Puerto Williams to Puerto Williams
Voyage WI231113018
December 1-19 202318Puerto Williams to Puerto Williams
Voyage WI231201018
December 1-19 202318Puerto Williams to Puerto Williams
Voyage WI231201018